Home | Impressum | Datenschutz | KIT

Internetrecht (Sommersemester 2015)

Beginn:
Typ: Seminar
SWS: 2
   
Termin(e): Donnerstag, 02.07.2015, 9.45-14.00 Uhr, SR 313, Geb. 07.08.
Donnerstag, 09.07.2015, 9.45-14.00 Uhr, SR 313, Geb. 07.08.
Donnerstag, 16.04.2015, ab 15.00 Uhr, SR 313, Geb. 07.08. (Vorbesprechung)
 

Materialien zur Vorlesung

  16.04.2015 Leitfaden Seminar Internetrecht SoSe 2015